Country of origin: United States (change)
My language:
Nachhaltiger_Tourismus

SUSTAINABLE ENGAGEMENT IN THE TROTTERMUNDO FAMILY

 
 

Zaangażowanie w Zrownoważony rozwój w rodzinie TROTTERMUNDO

 
 

 

 

Począwszy od miesiąca maja będziemy poświęcać znaczną część naszej strony tematom wskazanym poniżej, z tego powodu mogą zaistnieć pewne utrudnienia z rozdziałami "w przebudowie".

 

 

Zmiany w klimacie, redukcja powłoki ozonowej, utrata rezerw wody pitnej i zagrożenie bioróżnorodności: wszystkie te tematy są obecne w pokoleniu XXI wieku. Zmiany te odciskają piętno na przyrodzie, a są efektem postępowania ludzkiego i jako takie mogą doprowadzić do pożądanych, lub niepożądanych skutków.

 

W czasach coraz bardziej odczuwalnej globalizacji, a jednocześnie rosnącej świadomości konsumenta na temat produktów i usług odpowiedzialnych ekologicznie, Trottermundo podejmuje wyzwanie rozwinięcia opcji turystyki w duchu zrównoważonego rozwoju. Chcemy stać się jedną z tych firm, którym nie są obojętne problemy współczesnego świata.

 

 

 

 Co to jest turystyka w duchu zrównoważonego rozwoju?

 

Turystyka nie jest jedynie ofiarą zmian klimatycznych, jest także ich przyczyną. Przemysł ten zależy od wielku punktów, szczególnie od klimatu, pejzaży, ale przede wszystkim od możliwości korzystania z przyrody w najczystszym jej stanie. Kto chciałby odwiedzić kraj, którego wszystkie zasoby naturalne zostały kompletnie wyczerpane?

Bez wątpienia turystyka to znacznie więcej niż krajobrazy. Bardzo popularna i akceptowana metoda opisu i wdrożenia turystyki zrównoważonego rozwoju jest "magiczna piramida pięciokątna".

 

Podstawą tej piramity są następujące kluczowe dla zrównoważonego rozwoju zagadanienia: dobre warunki ekonomiczne, gościność, różnorodność kulturowa, ochrona przyrody i jej zasobów, subiektyne zadowolenie. Dobre warunki ekonomiczne oznaczają w tym schemacie dochody, gdzie ważne jest zapewnienie sprawiedliwości i zmiejszenie wszelkiego rodzaju nierówności. Gościność oznacza jak największe zadowolenie różnorodnych oczekiwań ze strony gości. Rożnorodność kulturowa i jej ochrona przejawia się w specjalnych akcjach mających na celu zachowanie kultury indiańskiej i dziedzictwa kultury. Ochrona przyrody i jej zasobów zapewniona jest gdy bioróżnorodność, zasoby i tereny objęte są ochroną. Ostatni punkt odnoszący się do subiektywnego zadowolenia oznacza prawdziwą niezależność, wolność i rozwój osobisty. Tych pięć punktów ma na celu osiągnięcie równowagi między pokoleniami dla rozwoju turystyki odpowiedzialnej, dla dobra przyszłych pokoleń. 

 

W jaki sposób KAŻDY turysta/podróżnik może mieć w tym swój udział?  

 

Dla nas w Trottermundo jest rzeczą podstawową zachowanie piękna kraju i jego wyjątkowości kulturowej. Aby nasi obecni i przyszli klienci mogi stać się bardziej świadomymi podróżnikami chcemy przedstawić, w nieco inny sposób, te podstawowe zasady.

Nie jest przypadkiem, że "turystykę zrównoważonego rozwoju" nazywa się też "turystyką inteligentną". Dzięki świadomemu korzystaniu z dóbr, jakie oferuje nam kultura i przyroda obecnie, bedziemy mogli cieszyć się nią w przyszłości, my i następne pokolenia. 

Nasza największa inicjatywa, z efektem natychmiastowym to darowizny: w Torttermundo nie musicie Państwo szukać ich w podpisach małym drukiem. U nas darowizny są całkowicie dobrowolne. Nasi klienci mogą znaleźć projekt, który ich zainteresuje. Darowizny przekazywane są na rzecz takich organizacji jak: SOS Children's Villages czy UNICEF, które wspomagają zrównoważony rozwój na całym świecie.

Oczywiście nie jest konieczna darowizna, aby móc podróżować w duchu zrównoważonego rozwoju.  

Tutaj kilka rad jak stać się "turystą inteligentnym":

 

 

Przed podróżą

 

  • Drukujcie jedynie niezbędne informacje: vouchers, bilety samolotowe, jedną kopię planu wycieczki dla wszystkich uczestników. 
  • Dowiedzcie się na temat różnic kulturowych kraju, dbajmy o zrozumienie i szacunek dla zwyczjów lokalnych
  • Przy wyborze hotelu na plaży zwróćcie Państwo uwagę na symbole "zielonych palm" (to system miary jak bardzo "zielony"  jest dany hotel)
  • Rail & Fly

 

W czasie podróży

 

  • Wrzucajcie odpadki tylko do śmietników (najczęściej znajduja się prznajmniej 2 pojemniki: na odpadki organiczne i nieorganiczne)
  • Okażcie otwarcie i zrozumienie dla kultury lokalnej

 

Co oferujemy lokalnie wraz z naszymi dostawcami usług?

 

Od początku, kiedy decydują się Państwo na nasze usługi, wierzymy, że ważne jest, aby nasi dostawcy usług przestrzegali zasad zrównoważonego rozwoju. Trzy punkty najuciążliwsze dla środowiska podczas podróży to: lot samolotem, pobyt w hotelu i transport lokalny. 

Aby obniżyć wpływ na środowisko tych trzech elementów oferujemy: rekompensatę CO² dzięki programowi Atmosfair dla dalekich lotów, naszą własną ocenę katalogu samochodów i system oceny hoteli w celu uzyskania większej przejrzystości oferty.

 

Podróż w obie strony

 

Beneficjentami programu rekompensaty przy lotach na dalekich odległościach są różnorodne projekty w wielu częściach świata. Możecie Państwo uzyskać więcej informacji na Fair Travel. Niestety jako agencja meksykańska nie możemy zaproponować Rail & Fly, mimo że nasi klienci prosili nas o to wielokrotnie. To co proponujemy w zamian, to kupon zniżkowy wydawany po okazaniu biletu pociągowego, o jaki zostanie obniżona cena przy rezerwacji wycieczki.

 

 

Katalog samochodów

 

Mextrotter, czyli najwiekszy Trotter w rodzinie Trottermundo, posiada własną bazę samochodów, która utrzymana jest w optymalnych warunkach i według najbardziej wymagających zasad. Jako dowód na to chcemy wspomnieć, że nasi kierowcy otrzymują bardzo szczegółowe szkolenie, w jaki sposób prowadzić ekonomicznie (a przez to ekologicznie) i w jaki sposób zabezpieczyć zużyty olej w momencie wymiany. 

 

W przypadku pozostałych Trotter, upewniamy się co do wyboru naszych partnerów według szczegółowych i surowych zasad.

 

Hotele

 

Trottermundo stworzył własny system oceny hoteli, który oferuje przejrzystość oferty i ocenę " ekologiczności" hoteli. Aby dowiedzieć się więcej prosimy dać klik tutaj.

 

 

Jest drożej? Mają znaczenie małe działania?

 

Turystyka w duchu zrównoważonego rozwoju nie konicznie oznacza dodatkowe koszty. Małe działania, nawet przed podróżą, mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska: oszczędność papieru i tuszu przy zaniechaniu druku, korzystanie z komunikacji publicznej w drodze na lotnisko, aby oszczędzić zużycie benzyny. Przed rozpoczęciem podróży zalecamy zapoznanie się z naszą klasyfikacją hoteli pod kątem ekologii. Wiele hoteli dostosowało się już do nowych tendencji i pracuje w duchu zrównoważonego rozwoju. Możecie Państwo mieć w tym swój udział wybierając te właśnie hotele, bez ponoszenia wielkich kosztów dodatkowych.

 

Trottermundo pomaga inicjatywom społecznym, dltaegoteż wszelkie dotacje ze strony naszych gości są mile widziane. To Państwo decydują o wielkości swojej "cegiełki".

 

 

 

 

 

 


Learn more about sustainability at Mextrotter and in Mexico


Wow, Mextrotter has so many beautiful & unique Mexico tours!
Yes, and our Mexico experts give free travel advise via telephone or LIVE-CHAT!
man_happy woman_happy

Contact us

 Are you skeptical?  Travel first and pay your tour afterwards
» more info