Country of origin: United States (change)
My language:
AGB_tm

terms of service

Zasady i warunki

Drogi Turysto,

 

Proszę zapoznać się z ogólnymi zasadami i warunkami. Proszę przeczytać je uważnie gdyż obowiązywać Państwa one będą po dokonaniu rezerwacji. Sprzeczne warunki i zasady - z wyjątkiem pisemnie zatwierdzonych - nie będą obowiązywać. W przypadku jakichkolwiek rezerwacji w Mextrotter z tytułu firmowego przedsięwzięcia, warunki zaangażowanej firmy również zostaną wzięte pod uwagę.


1 Rezerwacja

Jeśli zdecydujesz się dokonać rezerwacji w Mextrotter dwie zaangażowane strony będą miały kontrakt. Umowa lub kontrakt z MEXTROTTER obowiązuje od momentu, kiedy rezerwacja i cena zostanie potwierdzona przez potwierdzenie rezerwacji, które klient otrzyma na swój email.


1.1 Potwierdzenie Rezerwacji / Certyfikat Ubezpieczenia Podróżnego

Po dokonaniu rezerwacji otrzymasz od Mextrotter potwierdzenie rezerwacji. Razem z tym potwierdzeniem otrzymasz notę z opisem zarezerwowanej przez Ciebie wycieczki, cene oraz typ wycieczki ( indywidualna z / bez przewodnika, z przygodami itp.). Jako nieeuropejski operator turystyczny nie możemy zaoferować ubezpieczenia na wypadek bankructwa. Jednakże nasz bank (patrz referencje w swojej ofercie) z przyjemnością poinformuje Cię o naszym raporcie kredytowym. Chcielibyśmy również skierować Cię do naszych partnerów biznesowych w Europie oraz referencji naszych klientów.


2 PŁATNOŚĆ

Maksymalnie 14dni od otrzymania zestawienia salda kwota pierwszej wpłaty powinna zostać przelana na nasze konto. Jakiekolwiek ubezpieczenie (podróżne lub od odwołania wycieczki) lub lot wliczony w cenę  musi zostać opłacony od razu w całości (podczas pierwszego przelewu). Ostatnia wpłata powinna zostać przelana nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Jeśli nie odnotujemy żadnej płatności końcowej w wyznaczonym czasie, Mextrotter ma prawo uznać to za niezapowiedzianą rezygnacje z wycieczki, chyba, że płatność została ustalona w innym terminie (np. płatność po wycieczce).


3 CENY I USŁUGI

3.1 Realizacja

Wszystkie nasze wyjazdy są planowane i realizowane zgodnie z programem. Jednakże plan podróży może ulec zmianie, zarówno w zakresie rezerwacji hotelu jak i programu (więcej informacji można znaleźć poniżej w "Specyfikacjach dotyczących wycieczek typu przygoda"). Odchodzenie od grupy jest na własne ryzyko. Późne pojawienie się w czasie wyjazdu może wiązać się z odjazdem bez uczestnika: w tym przypadku nie ma on prawa domagać się odszkodowanie.

 

3.2 Cena

Wszystkie ceny podano w euro i odnoszą się one do oferty lub prospektu. Ceny i usługi MEXTROTTER dla dowolnej indywidualnie zarezerwowanej wycieczki są pokazane i określone w ofercie (uzgodnienia lądowe i lotnicze). Będą one obowiązywać po pierwszej płatności. Jeżeli, powstaną problemy nie z naszej winy, przed rozpoczęciem wycieczki (wahania kursowe i zmiany w cenach lotów), Mextrotter ma prawo do zmiany ceny wycieczki. To jest do pobrania maksymalnie 10% całkowitej ceny wycieczki i może zastosować to prawo nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy.

 

3.3 Usługi

Całkowita cena wycieczki obejmuje wszystkie usługi. Podróżujący ma obowiązek zapłaty za usługi, w zależy od zamówionej usługi: Bed & Breakfast, Half pension lub all inclusive. Half pension oznacza zwykle, że śniadanie i obiad jest wliczony w cenę. W przypadku, gdy inne posiłków / usługi są wliczone w wycieczkę, będą one wymienione oddzielnie. Specjalne wymogi będą traktowane przez nas z niezmierną ostrożnością, ale nie możemy zagwarantować niczego. Ceny zawsze wykluczają wszelkie napoje.

 

3.4 Zmiana ceny lub rodzaju usług
Wszelkie zmiany wynikające ze strajków, warunków pogodowych, okoliczności politycznych lub innego rodzaju "siły wyższej" są możliwe bez powiadomienia.


4 ODWOŁANIE WYJAZDU PRZEZ UCZESTNIKA

Uczestnik może zerwać kontrakt z MEXTROTTER przed rozpoczęciem imprezy.  Rezygnacja powinna zostać złożona w formie pisemnej (email lub fax). W przypadku wszystkich rezygnacji pobierane będą opłaty wymienione poniżej. Wszystkie dokonane wpłaty zostaną zwrócone klientowi chyba, że negatywny stan salda jest powodem odwołania wyjazdu.

 

4.1 Opłaty rezygnacyjne

 

4.1.1 Loty

Loty powinny zostać opłacone w całości. W przypadku rezygnacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z liniami lotniczymi. Mextrotter nie może ponosić za to odpowiedzialności.

 

4.1.2 Program realizowany na miejscu

Zostaną pobrane następujące opłaty dotyczące anulowania rezerwacji:

 

4 tygodnie lub dłużej przed rozpoczęciem wycieczki: 10%
30-15 dni przed rozpoczęciem wycieczki: 20%
14-3 dni przed rozpoczęciem wycieczki: 85%
3 dni (72 godziny) przed rozpoczęciem wycieczki: 100%

 

4.2 Rezygnacja z ubezpieczenia

 

W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia proszę kontaktować się bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową.


5 ANULOWANIE KONTRAKTU PRZEZ ORGANIZATORA WYJAZDU MEXTROTTER

Operator turystyczny MEXTORTTER może wycofać się z obowiązującej umowy, gdy (1) wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia z zewnątrz lub (2) gdy wyjazd nie został opłacony na czas przez klienta (jest to traktowane jako odwołanie ze strony klienta i reklamacje nie będą możliwe).


6 ZMIANA UCZESTNIKA

Zmiana imienia i nazwiska uczestnika jest zawsze możliwa i bezpłatna w przypadku programu realizowanego na miejscu. Prośbę o zmiane imienia i nazwiska pasażera w przypadku lotów (miedzynarodowych i krajowych) trzeba zgłosić u przewoźnika. Zwykle trzeba za to zapłacić.


7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY

Ponosimy dużą odpowiedzialność, aby uruchomić program podróży. Dla hoteli, restauracji, firm transportowych i innych produktów serwisowych jesteśmy tylko pośrednikami. Dlatego też w tych przypadkach Mextrotter nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za wypadki, straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju. Za ewentualne zakłócenia spowodowane przez styl życia miejscowych ludzi (muzyka taneczna do bardzo późna godziny itd) nie może być pociągnięty do odpowiedzialności. W przypadku choroby, która występuje z powodu złego zachowania klienta (pijaństwo itp) MEXTROTTER jest wyłączony z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 

Mextrotter dołożył wszelkich starań w wyborze rodzaju transportu, zakwaterowania i lokalnych usług. Jednakże, w przypadku, gdy wykonana usługa przez jakiegokolwiek partnera nie spełnia norm prosimy zgłosić to do przewodnika, kierowcy lub do swojej osoby kontaktowej w sprzedaży, tym samym te osoby mogą ingerować bezpośrednio w sytuacje. W przypadku, gdy wina podróżnych jest zauważalna, nie będziemy zajmować się ich roszczeniami.

 

W przypadku jakichkolwiek pomyłek programowych, każdy uczestnik zobowiązany jest do unikania szkód lub do utrzymania szkód na niskim poziomie. W przypadku, gdy uczestnik chcę domagać się odszkodowania od Mextrotter aby skarga została rozpatrzona musi przedstawić dowód niewykonania usługi. Jakakolwiek skarga złożona po upływie dwóch tygodni od zakończenia wycieczki nie będzie rozpatrywana. Skarga powinna zostać wysłana do Mextrotter w formie pisemnej. Żaden z naszych przewodników nie jest upoważniony do przyjmowania oficjalnych skarg.


8 WYKLUCZENIE ROSZCZEŃ, PRZEDAWNIENIA, CESJA

8.1

Wszystkie roszczenia klientów wobec operatora turystycznego MEXTROTTER otrzymane w przeciągu miesiąca od zakończenia kontraktu powinny zostać złożone w formie pisemnej (email lub fax). Po upływie tego czasu zajmiemy się rozczeniem tylko w przypadku, gdy klient nie był w stanie niczemu zapobiec.

 

8.2

Termin przedawnienia rozpoczyna się od daty zakończenia wycieczki, w której klient brał udział.

Przedawnienie roszczeń rozpoczyna się z datą widniejącą w kontrakcie, w której uczestnik zakończył podróż. Do czasu roztrzygnięcia sprawy pomiędzy podróżującym a organizatorem wyjazdu MEXTROTTER będą trwały negocjacje w sprawie reklamacji lub rozpatrywanie możliwych sytuacji, które są powodem reklamacji. Proces reklamacyjny będzie trwał dopóki jedna ze stron odmówi dalszych negocjacji lub roztrzygnięcie sprawy będzie niewykonalne. Okres przedawnienia wygasa nie wcześniej niż trzy miesiące po zakończeniu zawieszenia. Roszczenia czynów niedozwolonych w ciągu trzech lat. Cesja wierzytelności wobec organizator wycieczek MEXTROTTER jest wykluczona.


9 UDZIELANIE INFORMACJI OSOBĄ TRZECIM

Informacje dotyczące nazwiska uczestników wycieczki oraz pobytu turystów nie będą udostępniane osobom trzecim, nawet w nagłych przypadkach, chyba że podróżny wyraźnie wyraził na to zgode. Koszty wynikające z przekazywania pilnych wiadomości obciążają klienta. Dlatego zaleca się, aby uczestnicy wycieczki zostawili nam dokładny adres do swoich krewnych przed wyjazdem.


10 SPECYFIKACJE DOTYCZĄCE WYCIECZEK TYPU PRZYGODA

10.1

Opóźnienia w transporcie podróżując pociągiem, autobusem lub samolotem może wystąpić. W krajach trzeciego świata, wydarzenia lokalne, takie jak markety lub festiwale są często anulowane bez uprzedzenia. Klient powinien brać pod uwagę, że miejsca noclegowe w kilku dziedzinach nie spełniają norm europejskich. Mogą wystąpić złe warunki sanitarne i brak higieny.

 

10.2

Rada podróżnicza: Wszystkie nasze sugestie zawarte w dokumentach podróżnych nie są prawnie wiążące.

 

10.3

Informacje o wymaganiach fizycznych i klimacie: szystkie informacje na temat wymagań fizycznych i klimacie bazują na wiedzy, przekonaniach i doświadczeniu. Są one częścią naszego serwisu. Ponieważ fizyczne wymagania są subiektywne i często występują zmiany klimatyczne, nasze informacje należy rozważyć, ale nie są gwarantowane na dowolnej części trasy. 

 

10.4

Szczepienia: Prawnie wymagane szczepienia zostały opublikowane w naszych dokumentach. Chcielibyśmy podkreślić, że zalecenia szczepień należy uzgodnić przed wyjazdem z lokalnym specjalistą medycznym.


11 UNIEWAŻNIENIE NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ

Unieważnienie któregokolwiek postanowienia umowy nie oznacza unieważnienia całego kontraktu. To samo tyczy się tych zasad i warunków.


12 JURYSDYKCJA

MEXTROTTER jest przedsiębiorstwem meksykańskim z siedzibą główną w Meksyku. Jednakze wszystkie roszczenia będą rozpatrywane na mocy prawa kraju z którego pochodzi nasz klient.


More Information for you


Impressum

MEXTROTTER IMPRint

Address & Data Notes 

Reise_Sicherungsschein

tRavel safety

Mextrotter Security

Wow, Mextrotter has so many beautiful & unique Mexico tours!
Yes, and our Mexico experts give free travel advise via telephone or LIVE-CHAT!
man_happy woman_happy

Contact us

 Are you skeptical?  Travel first and pay your tour afterwards
» more info