Land: United States (change)
Mijn taal:
AGB_tm

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Geachte reiziger,


Hieronder staan duidelijk onze reisvoorwaarden aangegeven. Lees deze rustig en zorgvuldig door omdat ze van toepassing zijn op uw geboekte reis bij Mextrotter. Anders geformuleerde voorwaarden worden niet erkend, tenzij deze door onze toestemming worden geaccepteerd. Mocht u bij een partner van Mextrotter boeken dan worden de (reis) voorwaarden van dat bedrijf ook in rekening genomen,

 

1 BOEKING
Op het moment dat een klant besluit zijn reis bij Mextrotter te boeken ontstaat er een overeenkomst tussen de koper en Mextrotter. Deze overeenkomst wordt als bindend beschouwd op het moment dat de boeking en de prijs worden bevestigd door Mextrotter en de klant een bevestiging ontvangt per email.
 

1.1 Boekingsbevestiging
Nadat de klant de boeking heft bevestigd aan Mextrotter, zal deze een boekingsbevestiging naar de klant sturen. Tesamen met deze boekingsbevestiging zult u een overzicht krijgen met de beschrijving van het geboekte product (individuele reis, groepsreis, met of zonder gids, met auto etc.) en de prijs. Als niet-Europese onderneming kunnen wij u geen insolventie verzekering kunnen geven. Echter, onze bank (referentie in onze offerte) is altijd bereid u informatie te verschaffen over onze kredietwaardigheid. Ook onze Europese partners kunnen als referentie optreden.

 

2 BETALING
Uiterlijk 14 dagen na het ontvangen van het eerste betalingsoverzicht moet Mextrotter de eerste betaling (aanbetaling) van de reis ontvangen hebben. Indien van toepassing moeten alle vluchten en verzekeringen volledig betaald worden bij de aanbetaling. Uiterlijk 14 dagen voor vertrek moet Mextrotter de laatste betaling van de klant ontvangen hebben. Mocht Mextrotter geen laatste betaling hebben ontvangen op deze datum dan heeft zij het recht dit als onaangekondigde annulering van de reis te beschouwen, tenzij er met de klant een speciale betaalovereenkomst is afgesloten (bijv. achteraf betalen).

 

3 PRIJZEN EN DIENSTEN

3.1 Implementatie
Al onze reizen worden ingepland en uitgevoerd volgens het overeengekomen programma. Desalniettemin is het programma onderhevig aan onvoorziene veranderingen bij hotelreserveringen en reserveringen van diensten (meer informatie hierover onder het kopje Avontuurlijk reizen).
Afstand nemen van de groep waarin u reist is onder uw eigen verantwoordelijkheid. Een (te) late aankomst bij de plek van vertrek op een afgesproken tijd kan een vertrek zonder enkele deelnemers tot gevolg hebben. Het recht om in dit geval een klacht in te dienen wordt u in dit geval ontzegd.
 

3.2 Prijs
Alle prijzen worden in euro´s weergegeven en houden verband met de offerte of het reisvoorstel. De prijzen en diensten van Mextrotter voor elke individuele offerte worden weergegeven en uitgelegd in de offerte zelf (landarrangement en vlucht) en zijn na de eerste aanbetaling bindend. Mochten er problemen optreden, zonder de fout van Mextrotter, nog vóór het begin van de reis (koersveranderingen of veranderingen in de prijs van de vlucht) dan behoudt Mextrotter het recht de prijs van de reis aan te passen. Dit kan tot een maximum van 10% van de totale prijs van de reis en wordt niet later dan 20 dagen vóór vertrek toegepast en naar de klant toe gecommuniceerd.
 

3.3 Diensten
De totale prijs van de reis is inclusief de diensten zoals weergegeven in de offerte. Het hangt van de offerte, boeking en dus overeenkomst af welke diensten precies inclusief zijn: Bed & Breakfast, half pensioen of All Inclusive. Half pensioen betekend normaal gesproken dat het ontbijt en avondeten is inbegrepen. Mochten er andere diensten bij de prijs van de reis zijn inbegrepen dan zullen deze afzonderlijk vermeld worden. Speciale verzoeken zullen met onze uiterste zorg behandeld worden, maar we kunnen niets garanderen. Prijzen zijn alijd exclusief drankjes.
 

3.4 Diensten en prijsveranderingen
Elke verandering vanwege stakingen, weersomstandigheden, politieke veranderingen of elke willekeurige verandering waar Mextrotter geen invloed op uit kan oefenen, blijft mogeijk zonder de klant hierover van te voren te kunnen waarschuwen.

 

4 ANNULERING DOOR DE KLANT
De klant kan zijn overeenkomst met Mextrotter annuleren nog voordat hij vertrekt. De annulering moet schriftelijk naar Mextrotter gestuurd worden (email of fax). Elke annulering is onderhevig aan de kosten die hieronder vermeld worden. Elke betaling zal teruggeboekt worden mocht de annulering resulteren in een negatief betalingsoverzicht vanwege deze annulering.

 

4.1 Annuleringskosten

4.1.1 Vluchten
Vluchten worden geboekt bij derden, en Mextrotter handelt in dit geval dus als tussenpersoon. Geplande vluchten worden volledig betaald en de annulering van de vlucht is onderhevig vaan de algemene voorwaarden van elke airline of derden.

 

4.1.2 Landarragement
De volgende annuleringskosten worden in rekening gebracht bij een annulering van de reis:
Annulering bij
4 weken voor vertrek of eerder: 10%
30 tot 15 dagen voor vertrek: 20%
14-3 dagen voor vertrek: 85%
3 dagen (72 uur) voor vertrek: 95%

4.2 Annuleringsverzekering
Als de verzekering van de klant geannuleerd moet worden zijn de annuleringskosten van de betreffende verzekeringsmaatschappij van toepassing.

 

5 ANNULERING VAN DE REIS DOOR MEXTROTTER
Mextrotter kan de overeenkomst tussen MEXTROTTER en de klant ontbinden wanneer (1) een onvoorziene omstandigheid van buitenaf plaatsvind of (2) als de klant zich niet aan de betalingsovereenkomst houd en niet op tijd betaald (dit wordt gezien als een annulering door de klant, er is geen enkele claim mogelijk).

 

6 VERANDERING VAN PERSOON
Een verandering in de naam van de deelnemende reiziger is altijd mogelijk voor het land´gedeelte van de reis. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht. Voor een verandering in de naam bij een vlucht (zowel nationaal als internationaal) zullen de voorwaarden en kosten van de betreffende luchtvaartmaatschappij in rekening worden gebracht.

 

7 AANSPRAKELIJKHEID
Mextrotter heeft de verantwoordelijkheid de reis uit te voeren zoals is overeengekomen en op papier staat weergegeven, en zij zal dit altijd proberen zo te doen. Voor hotels, restaurants, transportbedrijven en andere diensten is Mextrotter de tussenpersoon. Bij deze diensten kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongelukken, verliezen of schade van elk soort. Voor elke onderbrekding veroorzaakt door de levensstijl van de lokale bevolking (dansmuziek tot laat in de nacht etc) kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden. Voor wangedrag van de klanten (dronkenschap etc) kan Mextrotter niet aansprakelijk worden gesteld.


Mextrotter steekt veel tijd in het selecteren van de transportdiensten, accomodaties en lokale diensten. Mocht de gelegenheid zich voordoen dat de dienst of service niet voldoet aan de standaarden die de klant mag verwachten dan verzoeken wij altijd aan de klant dit aan de chauffeur, reisgids of het personeel op kantoor door te geven, zodat we gelijk op kunnen treden. Mocht er mede schuld zijn van de klant dan kan Mextrotter de klacht niet in behandeling nemen.


Bij fouten in het programma wordt de klant verzocht de schade zo Klein mogelijk te houden. Mocht de klant een aanklacht indienen tegen Mextrotter dan moet de klant een schriftelijk document overhandigen met een bevestiging van de diensten die niet of niet goed zijn uitgevoerd wil deze aanklacht geldig zijn. Elke aanklacht tegen Mextrotter is niet geldig als deze na twee weken na het beëindigen van de reis overhandigd wordt. Elke aanklacht moet schriftelijk worden ingedient. Geen enkele reisgids kan een officiele aanklacht tegen Mextrotter ontvangen.

 

8 AANKLACHT, LIMIETEN, TOEWIJZINGEN 

8.1
Alle aanklachten tegen Mextrotter moeten binnen een maand na de contractuele opzegging bij Mextrotter binnen zijn (schriftelijk, per email of fax). Na dit termijn kan Mextrotter slechts de aanklachten behandelen waar de klant geen invloed op kon uitoefenen op het niet behalen van het tijdslimiet. 
 

8.2
Het limiet voor het indienen van een aanklacht gaat in op het moment dat de contractuele overeenkomst tussen beide partijen is afgelopen (einddatum reis). Afhankelijk van de onderhandelingen tussen beide partijen over de aanklacht zal het termijn opgeschort worden totdat één van beide partijen negeert verder te gaan of zich onttrekt van de onderhandelingen. De casus verjaard na 3 maanden na de opschorting. Tort Claims verjaren binnen 3 jaar.

 

9 INFORMATIEVOORZIENING AAN DERDEN
Informatie over de deelnemenrs aan de reizen van Mextrotter worden niet aan derden gegeven, ook niet in urgente situaties, tenzij de reiziger zelf hierom vraagt. De uitgaven gerelationeerd met het verstrekken van informatie zijn voor de klant.  Mextrotter raadt haar reizigers aan voldoende informatie bij de thuisbasis achter te lanten voor vertrek. (Mextrotter verstrekt deze informatie altijd)

 

10 AVONTUURLIJKE REIZEN
10.1
Vertragingen in vervoer met auto, bus, trein of vliegtuig kunnen voorkomen. In derdewereld landen komen vaak onaagekondigde markten, festiviteiten en stakingen voor. Ook moeten klanten zich bewust zijn van het feit dat de accomodaties soms niet de Europese standaarden bieden. Slechte sanitaire voorzieningen of weinig hygiène kunnen voorkomen.
 

10.2
Reistips: Alle suggesties van Mextrotter zijn niet (legal) bindend.
 

10.3
Informatie over fysieke conditie en klimaat van het land zijn gebaseerd op ervaring en kennis. Omdat fysieke condities subjectief zijn en er vaak klimaatveranderingen optreden kan de informatie die Mextrotter publiceert niet garant staan voor de reis.
 

10.4
Vaccinaties: Vaccinaties die door de wet worden opgelegd worden in onze reisdocumenten aangegeven. Mextrotter raadt haar klanten aan een specialist of een doktoer te raadplegen om de juiste en actuele informatie te ontvangen.

 

11 GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID DIENSTEN
De ongeldigheid van een gedeelte van het contract maakt niet het gehele contract ontbindend. Hetzelfde geldt voor deze voorwaarden.
 

12 RECHTSPRAAK
MEXTROTTER is een lokaal bedrijf van de specialist TROTTERMUNDO, een Mexicaans bedrijf. Elk geschil wordt, in het voordeel van de klant, onder het rechtssysteem in het land van verblijf van de klant afgehandeld.


Overige informatie


Impressum

MEXTROTTER IMPRESSUM

Adres & Gegevens

Reise_Sicherungsschein

REIS veiligheid

de Mextrotter veiligheid

Wow, zoveel mooie reizen naar Mexico bij Mextrotter!
Ja, en onze specialisten zijn telefonisch of met de chat te bereiken!
man_happy woman_happy

Contact us

 Bent u sceptisch? Betaal uw Mexico reis achteraf!
» meer info